Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Scheuchzerion palustris Nordhagen ex Tx. 1937

Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae (Kästner et Flössner 1933) Krisai 1972

Synonyms: Caricetum limosae Br.-Bl. 1921; Sphagno-Caricetum limosae Osvald 1923.

Діагностичні види: Carex limosa, C. rostrata, Drosera rotundifolia, Sphagnum fallax.

Умови місцезростань: плави льодовикових озер, периферії евмезотрофних сфагнових боліт, депресії на оліготрофних болотах, заповнені водою.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Чивчино-Гринявські гори, Ґорґани), Полісся, північно-західна частина Лісостепу.

Синсозологічний статус: реліктові угруповання льодовикового періоду. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7150). В угрупованнях асоціації трапляється Scheuchzeria palustris — вид, занесений до Червоної книги України.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.