Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Scheuchzerion palustris Nordhagen ex Tx. 1937

Polytricho communis-Molinietum caeruleae Hadač et Váňa 1967

Synonyms: Junco filiformis-Sphagnetum recurvi Osvald 1923.

Діагностичні види: Drosera rotundifolia, Juncus filiformis, Sphagnum flexuosum.

Умови місцезростань: заболочені улоговини гір.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7150). Трапляється занесений до Червоної книги України вид Drosera intermedia.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.