Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Scheuchzerion palustris Nordhagen ex Tx. 1937

Sphagnetum fallaci-palustris Passarge 1999

Synonyms: Sphagno fallacis et palustris Passarge 1999 (art. 41b).

Діагностичні види: Sphagnum fallax, S. palustre, S. riparium.

Умови місцезростань: плави льодовиково-карстових озер, заболочені струмки, канали, перезволожені ділянки евмезотрофних боліт зони лага з активним водообмінним режимом. Угруповання сфагнових мохів початкової стадії заболочення водойм, зрідка — невеликі відкриті періодично затоплювані урочища поблизу заболочених соснових і ялинових лісів.

Поширення в Україні: Полісся, північно-західна частина Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7150). Трапляються види, занесені до Червоної книги України: Scheuchzeria palustris, Utricularia minor, U. intermedia.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.