Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Scheuchzerion palustris Nordhagen ex Tx. 1937

Drosero rotundifoliae-Lycopodielletum Passarge 1999

Діагностичні види: Drosera rotundifolia, Lycopodiella inundata, Polytrichum strictum.

Умови місцезростань: евмезотрофні дрібноосокові сфагнові болота — зрідка, заболочені улоговини, періодично затоплювані пониження периферії торфових боліт та антропогенно створені екотопи розривів, меліоративних мілких смуг, кювети й узбіччя автошляхів із намивань глею.

Поширення в Україні: Полісся, північно-західна частина Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7150). Діагностичний вид синтаксону Lycopodiella inundata занесений до Червоної книги України.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.