Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Scheuchzerion palustris Nordhagen ex Tx. 1937

Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli Osvald 1923

Synonyms: Rhynchosporetum albae Osvald 1923; Sphagno-Rhynchosporetum albae Osvald 1923 em. W. Koch 1926.

Діагностичні види: Drosera rotundifolia, Rhynchospora alba, Sphagnum fallax, S. subsecundum.

Умови місцезростань: депресії і осушувальні яри на мезотрофних й оліготрофних сфагнових болотах, сфагнові плави та узбережжя високогірних озер, заболочені торфові урочища.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Ґорґани, Вулканічні Карпати), Полісся, північно-західна частина Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7150). Трапляються види, занесені до Червоної книги України: Juncus bulbosus, Scheuchzeria palustris, Sphagnum molle, Utricularia minor, U. intermedia.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.