Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Aegopodion podagrariae Tx. 1967

Діагностичні види: Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Heracleum sphondylium, Poa trivialis, Urtica dioica.


Нітрофільні угруповання дводольних високотравних багаторічників мезофільних узлісь і порубів.

.