Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Aegopodion podagrariae Tx. 1967

Aegopodio-Parietarietum officinalis Eliáš 1983

Synonyms: Urtico-Parietarietum officinalis Mennema et Segal 1967; Urtico dioicae-Parietarietum officinalis Klotz 1985; Chelidonio-Parietarietum officinalis Brandes 1985.


Діагностичні види: Parietaria officinalis.
Умови місцезростань: екотопи уздовж затінених мурів, на руїнах старовинних споруд, покинутих будівель, у лісах і парках.
Поширення в Україні: західна частина лісової зони, Закарпаття, Крим.
Синсозологічний статус: потребує уточнення.

.