Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Aegopodion podagrariae Tx. 1967

Chaerophyllo hirsuti-Cirsietum oleracei Kostylev in Solomakha et al. 1992

Synonyms: Chaerophyllo cicutarii-Cirsietum oleracei Kostylev 1991; Chaerophyllo hirsuti-Cirsietum oleracei Kostylev in Solomakha et al. 1992 em. Solomakha 1996.


Діагностичні види: Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum, Rumex confertus.
Умови місцезростань: ділянки уздовж водотоків, нітрифіковані узлісся і галявини у вільшняках.
Поширення в Україні: Прикарпаття.
Синсозологічний статус: потребує уточнення.

.