Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Aegopodion podagrariae Tx. 1967

Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967

Synonyms: Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae Tx. 1963 (art. 2b); Urtico-Aegopodietum (Tx. 1963) Oberd. 1964; Urtico-Aegopodietum Tx. ex Görs 1968.


Діагностичні види: Aegopodium podagraria.
Умови місцезростань: рудералізовані мезофітні екотопи зі збагаченими мінеральним азотом пухкими ґрунтами.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Карпати (лісовий пояс) — зазвичай.
Синсозологічний статус: не має.

.