Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Aegopodion podagrariae Tx. 1967

Chelidonio-Brachypodietum sylvaticі Iepikhin 2006 nom. inval. (art. 5)

Діагностичні види: Brachypodium sylvaticum, Melissa officinalis.
Умови місцезростань: селітебні зони уздовж північних стін житлових будинків і зруйнованих будівель.
Поширення в Україні: Крим (м. Сімферополь).
Синсозологічний статус: потребує уточнення.

.