Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Aegopodion podagrariae Tx. 1967

Chaerophylletum bulbosi Tx. 1937

Synonyms: Conio-Chaerophylletum bulbosi Pop 1968.


Діагностичні види: Chaerophyllum bulbosum.
Умови місцезростань: узлісся широколистих лісів, придорожні ділянки зі свіжими, збагаченими мінеральним азотом, пухкими ґрунтами.
Поширення в Україні: західні регіони — рідко.
Синсозологічний статус: потребує уточнення.

.