Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Aegopodion podagrariae Tx. 1967

Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris Passarge 1975

Synonyms: Anthriscetum sylvestris Hadač 1978.


Діагностичні види: Anthriscus sylvestris.
Умови місцезростань: нітрофілізовані узлісся зі свіжими пухкими ґрунтами.
Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.