Український геоботанічний сайт

Біотопи України

П. ПРИМОРСЬКІ БІОТОПИ

П4 Приморські відслонення м’яких порід / Seacoast outcrops of soft rocks

EUNIS: B.3.4 Soft sea-cliffs, often vegetated / Приморські відслонення м’яких порід, часто з розвинутою рослинністю.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop:

Зелена книга України: 105. Угруповання формації солодки голої (Glycyrrhiseta glabrae).

Синтаксономія: Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in Tx. ex von Rochow 1951, Agropyretalia intermedio-repentis T. Müller et Görs 1969, Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967; Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, Artemision maritimae Micevski 1970; Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995, Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995; Cakiletea maritimae Tx. et Preising in Tx. ex Br.-Bl. et Tx. 1952, Thero-Atriplicetalia Pignatti 1953, Euphorbion peplidis Tx. ex Oberd. 1952.

Характерні види: вищі судинні рослиниArgusia sibirica, Artemisia santonica, Atriplex spp., Bassia hirsuta, Bromus hordeaceus, Cynanchum acutum, Elytrigia elongata, Glycyrrhiza glabra, Kochia prostrata, Lactuca tatarica, Petrosimonia triandra, Phragmites australis, Senecio vernalis. Всього характерних видів – 13; порогове значення – 5.

Cтруктура: домінанти трав’яного ярусуAtriplex calotheca, Cardaria draba, Falcaria vulgaris, Kochia prostrata, Limonium gmelinii, Petrosimonia triandra, Poa angustifolia.

Екологічна характеристика. Абразивні береги морського узбережжя складені неконсолідованими гірськими породами, які чергуються – лесами, глинами, пісками. Розрізняють абразивно-обвальні береги, зазвичай позбавлені рослинності, та абразивно-зсувні береги з більш-менш розвинутою рослинністю. Рослинний покрив розріджений та досить бідний, але в той же час гетерогенний. В його формуванні беруть участь літоральні приморські рослини, рослини засолених лук та степів, синантропні види рослин тощо. Розміщення рослинних комплексів також нерівномірне: більш-менш сформовані комплекси, чергуються з розрідженими маловидовими заростями та ділянками повністю позбавленими рослинності.

Поширення: в Європі – Атлантичний, Середземноморський, Степовий, та Чорноморський біогеографічні регіони; в Україні – Чорноморсько-Азовська степова підпровінція: Дунай-Дністровський, Одеський, Нижньодніпровський, Дніпровсько-Азовський, Приазовський, Присиваський, Центральнокримський, Керченсько-Таманський округи. Поширені вузькою смугою вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів, складеного  четвертинними відкладами, часто переривається, як природними бар’єрами – кам’янистими та піщаними берегами, солончаками тощо, так і антропогенними – забудова, берегоукріплюючі конструкції тощо.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: А.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниAstragalus reduncus, Crambe koktebelica, Glycirhhyza glabra; з Резолюції 6 Бернської конвенціїCrambe koktebelica; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: забудова та укріплення прибережної зони, надмірне рекреаційне навантаження, засмічення твердим сміттям. Руйнуються також під впливом морської активності, що є природним процесом. Однак в даний час, активні кліфи часто “пройшли” степову смугу і дісталися лісосмуг та полів, тобто синатропних угруповань, що призводить до проникнення на кліфи великої кількості синатропних видів рослин.

Менеджмент: моніторинг дотримання законодавства щодо прибережної морської захисної смуги, регулювання рекреаційного навантаження, прибирання сміття.

Автор: І.І. Мойсієнко.

 

 

.