Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч5 Ацидофільні угруповання крушини ламкої / Acidophilous alder buckthorn scrub

EUNIS: F3.1 Temperate thickets and scrub / Температні чагарникові угруповання

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток I Оселищної Директиви:

UkrBiotop: F:2.1 Чагарникові бордюри

Зелена книга України:

Синтаксономія: Lonicero-Rubetea plicati Haveman, Schaminee et Stortelder in Stortelder et al. 1993, Rubetalia plicati Weber in Pott 1995, Molinio-Frangulion Passarge in Passarge et G. Hofmann 1968.

Характерні види: вищі судинні рослиниFrangula alnus, Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea, Pteridium aquilinum, Rubus nessensis.

Структура: домінант чаганикового ярусу – Frangula alnus; домінант травʼяного ярусу – Molinia caerulea.

Екологічна характеристика: Зарості крушини на кислому мінеральному ґрунті. Трапляються в широколистянолісовій зоні і на півночі лісостепової зони ділянками малої площі, у комплексі з ацидофільними дубовими і сосновими лісами, а також по краях боліт.

Поширення: в Європі – Альпійський, Атлантичний, Бореальний, Континентальний біогеографічний регіони; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська, Східноєвропейська лісостепова, Східноєвропейська лісова, Центральноєвропейська широколистяних лісів провінції.

Репрезентативність: B. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: інтенсифікація господарства в лісах та на прилеглих територіях.

Менеджмент: доцільно утримуватися від штучного заліснення галявин і збереження чагарникових узлісь між лісами і сільськогосподарськими землями.

Автор: В.А. Онищенко

.