Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч9 Угруповання вічнозелених середземноморських чагарників / Communities of evergreen mediterranean scrubs

EUNIS: F6.41 Crimean garrigues / Кримська гаррига.
Резолюція 4 Бернської конвенції: –
Додаток І Оселищної Директиви: 2260 Cisto-Lavanduletalia dune sclerophyllous scrubs / Жорстколисті дюнні чагарники Cisto-Lavenduletalia.
UkrBiotop: F:4.111 Біотопи з Cistus tauricus південного берега Криму; F:4.112 Склерофільні зарості Jasminum fruticans Гірського Криму.
Зелена книга України: 80. Угруповання формації чиста кримського (Cisteta taurici).

Синтаксономія: не розроблена, аналоги середземноморської гарриги Cisto-Micromerietea julianae Oberd. 1954 та субсередземноморських угруповань Crataego-Prunetea Tx. 1962, Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952, Rhamno catharticae-Jasminetum fruticantis (Mihai et al.1964) Mititelu et al., що описані з Добруджі.

Характерні види: вищі судинні рослиниAchnatherum bromoides, Asparagus verticillatus, Cistus tauricus, Coronilla emeroides, Elytrigia nodosa, Erysimum cuspidatum, Galium album, G. bieberstenii, Jasminum fruticans. Всього характерних видів – 11, порогове значення – 5.
Структура: домінанти чагарникового ярусу – Jasminum fruticans, Coronilla emeroides, Cistus tauricus, Ruscus ponticus (два останні лише у західній частині ПБК); домінанти трав'яного ярусу – Helianthemum stevenii, Fumana procumbens, Achnatherum bromoides, Elytrigia nodosa, Teucrium chamaedrys. Велику участь беруть середземноморські однорічники: Aegilops spp., Taeniatherum crinitum, Trifolium spp., Medicago spp.
Екологічна характеристика. Зарості приурочені до сухих ділянок південних схилів. Клімат семігумідний субтропічний. Ґрунти сухі та дуже сухі коричневі щебенисто-кам’янисті на важких і глинистих шиферних сланцях та вапняках.
Поширення. в Європі – Середземноморський, Чорноморський, Степовий біогеографічні регіони, в Україні – Гірськокримський округ Кримько-Новоросійської підпровінції.
Репрезентативність: С. Ступінь збереженості: С.
Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниCistus tauricus, Fumanopsis laevis; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.
Загрози: інтенсивне освоєння рекреаційної зони південного берега Криму, забудова, пожежі.

Менеджмент: стабільний в умовах невтручання.

Автор: Я.П. Дідух.

.