Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч6 Зарості ожин / Blackberry scrub

Ч6.а Ацидофільні зарості ожин; Ч6.б Нейтрофільні і базифільні зарості ожин

EUNIS: F3.11 Medio-European rich-soil thickets / Середньоєвропейські чагарникові зарості на багатих ґрунтах.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток I Оселищної Директиви:

UkrBiotop: F2.1 Чагарникові бордюри.

Зелена книга України:

Синтаксономія. Ч6.а: Lonicero-Rubetea plicati Haveman, Schaminee et Stortelder in Stortelder et al. 1993, Rubetalia plicati Weber in Pott 1995, Lonicero-Rubion silvatici Tx. et Neumann ex Wittig 1977; Ч6.б:  Crataego-Prunetea Tx. 1962, Prunetalia spinosae Tx. 1952,  Pruno-Rubion radulae Weber 1974.

Характерні види: вищі судинні рослини Rubus nessensis, R. plicatus, R. scissus, R. sulcatus, R. ulmifolius, R. crimaeus. Всього характерних видів – 6, порогове значення – 1.

Структура: Ч6.а: домінанти чагарникового ярусу – Rubus nessensis, R. plicatus, R. scissus, R. sulcatus; Ч6.б: домінанти чагарникового ярусу – R. crimaeus, R. ulmifolius

Екологічна характеристика. Зарості видів ожини, що формуються на ґрунтах різної кислотності і середнього зволоження. В Україні є малопоширеними, флористично збідненими (мала кількість видів роду ожина) і маловивченими.

Поширення. Ч6.а. В Європі – Альпійський, Атлантичний, Бореальний, Континентальний біогеографічний регіони; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська, Східноєвропейська лісостепова, Східноєвропейська лісова, Центральноєвропейська широколистянолісова провінції. Ч6.б.  В Європі - Альпійський, Атлантичний, Континентальний, Середземноморський, Степовий біогеографічний регіони; в Україні – Евксинська провінція.

Репрезентативність: B. Ступінь збереженості: B.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: інтенсифікація лісового та сільського господарства, яка веде до зменшення площ, що не використовуються, в т. ч. узлісної чагарникової рослинності. Рубки лісу сприяють утворенню недовговічних заростей ожини.

Менеджмент: спеціальні заходи охорони не потрібні

Автори: В.А. Онищенко, Я.П. Дідух.

.