Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС CRYPSIETEA ACULEATAE VICHEREK 1973

Діагностичні види: Atriplex prostrata, Chenopodium glaucum, Crypsis aculeata, C. alopecuroides, C. schoenoides, Lepidium latifolium, Polygonum salsugineum, Puccinellia distans, Rumex stenophyllus, Spergularia marina.

Піонерні облігатно-галофітні слабонітрофільні угруповання у Субсередземномор’ї та Субконтинентальній Євразії.

Література: Дзюба Т.П. КЛАС CRYPSIETEA ACULEATAE VICHEREK 1973. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 292.

.