Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС CRYPSIETEA ACULEATAE VICHEREK 1973

Союз Heleochloion schoenoidis Br.-Bl. ex Rivas Goday 1956

Heleochloëtum schoenoidis Ţopa 1939

Діагностичні види: Atriplex prostrata, Crypsis schoenoides, Lepidium ruderale, Polygonum aviculare agg.

Умови місцезростань: узбіччя доріг, локальні зниження рельєфу природного й антропогенного походження на засолених ділянках у долинах річок.

Поширення в Україні: Лівобережжя Дніпра.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1310). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Heleochloëtum schoenoidis Ţopa 1939. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 293.

.