Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС CRYPSIETEA ACULEATAE VICHEREK 1973

Союз Lepidion latifolii Golub et Mirkin in Golub 1995

Cynancho acutі-Lepidietum latifolii Dubyna, Neuhäuslová et Shelуag-Sosonko 1994

Діагностичні види: Atriplex littoralis, Bassia hirsuta, Сynanchum acutum, Lepidium latifolium, Polygonum arenarium, Sinapis alba.

Умови місцезростань: періодично заливні рівнинні засолені ділянки з піщаними та дрібночерепашково-піщаними ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Cynancho acutі-Lepidietum latifolii Dubyna, Neuhäuslová et Shelуag-Sosonko 1994. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 294.

.