Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС CRYPSIETEA ACULEATAE VICHEREK 1973

Союз Heleochloion schoenoidis Br.-Bl. ex Rivas Goday 1956

Polygono salsuginei-Crypsietum aculeatae Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky et al. 1997

Synonyms: Polygono salsuginei-Crypsietum aculeatae Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 1).

Діагностичні види: Crypsis aculeata, C. schoenoides, Limonium gmelinii, Polygonum salsugineum, Rumex stenophyllus.

Умови місцезростань: локальні зниження рельєфу природного й антропогенного походження на грязевулканічних засолених субстратах.

Поширення в Україні: приморські території. 

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1310). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Polygono salsuginei-Crypsietum aculeatae Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky et al. 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 293-294.

.