Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС CRYPSIETEA ACULEATAE VICHEREK 1973

Союз Cypero-Spergularion salinae Slavnić 1948

Crypsietum aculeatae Wenzl 1934

Діагностичні види: Crypsis aculeata, Spergularia marina, Suaeda prostrata.

Умови місцезростань: локальні зниження рельєфу природного й антропогенного походження на засолених ділянках у долинах річок, днищах балок і подах з пухкими солончаковими ґрунтами.

Поширення в Україні: Лівобережжя Дніпра, Причорномор’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1310).

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Crypsietum aculeatae Wenzl 1934. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 293.

.