Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС CRYPSIETEA ACULEATAE VICHEREK 1973

Союз Heleochloion schoenoidis Br.-Bl. ex Rivas Goday 1956

Synonyms: Polygono salsuginei-Crypsion aculeatae Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 1); Polygono salsuginei-Crypsion aculeataeKorzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky et al. 1997 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Atriplex prostrata, Crypsis schoenoides, Polygonum aviculare agg.

Піонерна ефемерна низькоросла трав’яниста рослинність періодично затоплюваних засолених екотопів субсередземноморських регіонів Південної Європи і Північної Африки. 

Література: Дзюба Т.П. Союз Heleochloion schoenoidis Br.-Bl. ex Rivas Goday 1956. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 293.

.