Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Stygio-Caricion limosae Nordhagen 1943

Synonyms: Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949.

Діагностичні види: Carex chordorrhiza, C. diandra, C. heleonastes, C. lasiocarpa, C. limosa, C. rostrata, Galium palustre, Menyanthes trifoliata, Meesia triquetra, Potentilla palustris, Sphagnum fallax, S. fuscum, S. teres, Valeriana simplicifolia.

Осоково-мохові угруповання оліго- i мезотрофних боліт, плавів високогірних озер з близькою до нейтральної реакцією ґрунтового розчину.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.