Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Stygio-Caricion limosae Nordhagen 1943

Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii (Hueck 1925) Tx. 1958

Synonyms: Sphagno-Eriophoretum angustifolii (Hueck 1925) Tx. 1958 em. Succow 1974 (syntax. syn.); Eriophorо angustifolii-Sphagnetum recurvi Jasnowski et al. 1968 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Eriophorum angustifolium, Sphagnum fallax, S. fuscum.

Умови місцезростань: постлімнеальні осоково-сфагнові перехідні болота, частково осушені торфовища.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140). Трапляються види, занесені до Червоної книги України: Betula humilis, Dactylorhiza incarnata, Drosera intermedia, Salix myrtilloides.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.