Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Stygio-Caricion limosae Nordhagen 1943

Sphagno warnstorfii-Caricetum dioicae Gillet 1982

Діагностичні види: Carex dioica, Sphagnum warnstorfii.

Умови місцезростань: постлімнеальні осоково-сфагнові перехідні болота, плави льодовиково-карстових озер.

Поширення в Україні: Полісся, північно-західна частина Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140). Діагностичний вид асоціації Carex dioica занесений до Червоної книги України. Трапляються інші види, занесені до Червоної книги України: Dactylorhiza incarnata, Drosera intermedia, Liparis loeselii.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.