Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Stygio-Caricion limosae Nordhagen 1943

Caricetum chordorrhizae Paul et Lutz 1941

Діагностичні види: Carex chordorrhiza, Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifoliata.

Умови місцезростань: перехідні, верхові осоково-сфагнові болота, що займають центральну, найзволоженішу частину льодовикових котлів і різноманітних гірських депресій з потужними покладами торфу.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Чивчино-Гринявські гори на висоті 1400—1900 м над р. м.), Полісся, північно-західна частина Лісостепу.

Синсозологічний статус: рідкісні реліктові угруповання Українських (Східних) Карпат. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140). Діагностичний вид синтаксону Carex chordorrhiza занесений до Червоної книги України. В угрупованнях асоціації трапляються й інші види Червоної книги України: Carex dioica, Dactylorhiza incarnata, Drosera intermedia, Hammarbya paludosa, Oxycoccus microcarpus, Salix lapponum.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.