Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Stygio-Caricion limosae Nordhagen 1943

Caricetum diandrae Osvald 1923

Synonyms: Caricetum diandrae Jonаs 1932 em. Oberd. 1957 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Carex diandra, C. lasiocarpa, Eriophorum angustifolium.

Умови місцезростань: перехідні осоково-сфагнові болота.

Поширення в Україні: Полісся, північно-західна частина Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140). Трапляються види, занесені до Червоної книги України: Dactylorhiza incarnata, Drosera intermedia, Hammarbya paludosa, Liparis loeselii, Meesia triquetra.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.