Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Stygio-Caricion limosae Nordhagen 1943

Caricetum lasiocarpae Koch 1926

Synonyms: Peucedano-Caricetum lasiocarpae Tx. 1937; Sphagno fallacis-Caricetum lasiocarpae Steffen 1931 em. Passarge 1964; Eriophoro-Caricetum lasiocarpae (Vollmar 1947) Passarge 1964 (syntax. syn.).

Діагностичні види:Carex apрropinquata, C. lasiocarpa, C. rostrata, Eriophorum angustifolium.

Умови місцезростань: перехідні осоково-сфагнові болота.

Поширення в Україні: Полісся, північно-західна частина Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140). Трапляються види, занесені до Червоної книги України: Betula humilis, Hammarbya paludosa, Liparis loeselii.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.