Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946

Synonyms: Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh 1946 (art. 2b, 6); Agrostion spicae-venti Tx. 1947 (art. 2b); Aperion spicae-venti Tx. ех Oberd. 1949 (syntax. syn.); Agrostion spicae-venti Tx. ex von Rochow 1951 (syntax. syn.); Aperion spicae-venti Tx. ex Oberd. 1957 (art. 31); Aphanion arvensis J. Tx. et Tx. in Malato-Beliz et al. 1960 (syntax. syn.); Arnoseridion minimae Malato-Beliz et al. 1960 (syntax. syn.); Arabidopsiоn thalianae Passarge 1964 (syntax. syn.).


Діагностичні види: Apera spica-venti, Centaurea cyanus, Equisetum arvense, Lepidium campestre, Spergularia rubra, Trifolium arvense.


Агрофітоценози зернових культур і виноградників на дерново-підзолистих, буроземно-підзолистих, лучних оглеєних та бурих гірсько-лісових ґрунтах лісової, лісостепової зон України та Українських Карпат.

.