Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946

Spergulo arvensis-Scleranthetum annui Kuhn 1937

Synonyms: Galeopsio-Matricarietum chamomillae Oberd. 1957 p. p. (syntax. syn.); Galeopsio-Aphanetum (Oberd. 1957) Meisel 1962 (art. 29); Holco-Galeopsietum Hilbig 1965 (syntax. syn.); Alchemillo-Sonchetum arvensis Passarge in Passarge et Jurko 1975 (syntax. syn.); Galeopsio-Sperguletum arvensis Passarge in Passarge et Jurko 1975 (syntax. syn.); Galeopsio-Sperguletum arvensis Topić 1978; Spergulo-Raphanetum Kropáč 1981 (art. 2b); Rumici acetosellae-Sperguletum arvensis Gamor 1987 (art. 3b); Galeopsio-Sperguletum arvensis Passarge in Passarge et Jurko 1975 em. Schubert 1989.


Діагностичні види: Agrostis capillaris, Fallopia convolvulus, Raphanus raphanistrum, Rumex acetosella, Scleranthus annuus, Spergula arvensis, Stachys palustris, Viola arvensis.
Умови місцезростань: угруповання зернових і просапних культур на бурих гірсько-лісових ґрунтах верхнього гірського поясу на висоті 550—1350 м над р. м. та чорноземах опідзолених.
Поширення в Україні: Українські Карпати, Лівобережний Лісостеп.
Синсозологічний статус: не має.

.