Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946

Gnaphalio uliginosі-Matricarietum perforatae Gamor 1987

Synonyms: Matricarietum perforatae Gamor et al. 1985 (art. 3b).


Діагностичні види: Gnaphalium uliginosum, Polygonum aviculare, Trifolium campestre, Tripleurospermum inodorum.
Умови місцезростань: угруповання зернових культур на дерново-підзолистих і буроземно-підзолистих ґрунтах на висоті 130—135 м над р. м.
Поширення в Україні: Закарпаття.
Синсозологічний статус: не має.

.