Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946

Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae Tx. 1937

Synonyms: Alchemillo arvensis-Matricarietum chamomillae Tx. 1937 (art. 45); Vicietum tetraspermae Kruseman et Vlieger 1939 (syntax. syn.); incl. Vicietum tetraspermae Kornás 1950; incl. Galeopsio-Matricarietum chamomillae Oberd. 1957 p. p. (syntax. syn.); Matricario-Alchemilletum Tx. 1937 em. Passarge 1957; Aethuso-Galeopsietum T. Müller 1964 p. p. (syntax. syn.); Aphano-Matricarietum chamomillae Tx. 1937 em. Schubert et Mahn 1968; Myosotido-Sonchetum arvensis Passarge in Passarge et Jurko 1975 (syntax. syn.); Aphano-Matricarietum recutitae Tx. 1937 em. Passarge 1957 corr. Pott 1995; incl. Stellario-Aperetum spicae-venti Schubert (1989) 1995.


Діагностичні види: Matricaria recutita, Polygonum aviculare, Tripleurospermum inodorum, Vicia angustifolia, V. tetrasperma.
Умови місцезростань: агрофітоценози зернових культур на сірих лісових і дерново-підзолистих ґрунтах, чорноземах типових опідзолених.
Поширення в Україні: Лівобережний Лісостеп.
Синсозологічний статус: не має.

.