Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946

Sclerantho annui-Descurainietum sophiae V. Solomakha et T. Solomakha 1987

Діагностичні види: Descurainia sophia, Herniaria glabra, Scleranthus annuus.
Умови місцезростань: агрофітоценози зернових культур на чорноземах опідзолених.
Поширення в Україні: лісостепова зона.
Синсозологічний статус: не має.

.