Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946

Centaureo cyani-Aperetum spicае-venti Solomakha 1989

Synonyms: Elytrigio repentis-Aperetum spicae-venti Solomakha 1987 (art. 3b).


Діагностичні види: Apera spica-venti, Centaurea cyanus, Polygonum aviculare, Psammophiliella muralis, Tripleurospermum inodorum.
Умови місцезростань: агрофітоценози зернових культур на дерново-підзолистих, глинисто-піщаних і супіщаних ґрунтах.
Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони.
Синсозологічний статус: не має.

.