Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС LOISELEURIO PROCUMBENTIS-VACCINIETEA EGGLER EX SCHUBERT 1960

Synonyms: Loiseleurio-Vaccinietea Eggler 1952 (art. 2b).

Діагностичні види: Empetrum nigrum s. l., Hieracium alpinum, Loiseleuria procumbens, Rhododendron myrtifolium, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idаea.

Аркто-бореальні й субальпійські чагарникові та чагарничкові ацидофільні угруповання Євразії і Північної Америки на кам’янистих субстратах. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. КЛАС LOISELEURIO PROCUMBENTIS-VACCINIETEA EGGLER EX SCHUBERT 1960. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 471.

.