Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС LOISELEURIO PROCUMBENTIS-VACCINIETEA EGGLER EX SCHUBERT 1960

Союз Loiseleurio procumbentis-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Loiseleurio-Cetrarietum Br.-Bl. et al. 1939

Synonyms: Loiseleurietum procumbentis (Kerner 1863) Rübel 1931.

Діагностичні види: Cetraria islandica, Loiseleuria procumbens.

Умови місцезростань: сухі й холодні екотопи плоских вершин гір на альпійських кислих ґрунтах у межах висот 1750—2000 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора).

Синсозологічний статус: рідкісні ценози, релікти льодовикового періоду. Їх біотопи охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 4060). Діагностичний вид синтаксону — Loiseleuria procumbens — занесений до Червоної книги України. Високим ступенем константності відзначаються інші види Червоної книги України: Huperzia selago, Primula minima, Pulsatilla scherfelii та Rhododendron myrtifolium. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Loiseleurio-Cetrarietum Br.-Bl. et al. 1939. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 472.

.