Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС LOISELEURIO PROCUMBENTIS-VACCINIETEA EGGLER EX SCHUBERT 1960

Союз Loiseleurio procumbentis-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Cetrario-Vaccinietum gaultherioidis Hadač 1956

Synonyms: Vaccinietum uliginosi Beldie 1967; Cetrario-Vaccinietum uliginosi Krichfalushiy et al. 1991.

Діагностичні види: Cetraria islandica, Vaccinium gaultherioides.

Умови місцезростань: ділянки на вершинах хребтів з постійними сильними вітрами, неглибоким сніговим покривом та мілкими альпійськими ґрунтами в межах висот 1700—1950 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора).

Синсозологічний статус: рідкісні ценози, релікти льодовикового періоду. Їх біотопи охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 4060). 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Cetrario-Vaccinietum gaultherioidis Hadač 1956. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 472-473.

.