Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС LOISELEURIO PROCUMBENTIS-VACCINIETEA EGGLER EX SCHUBERT 1960

Союз Loiseleurio procumbentis-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Empetro-Vaccinietum gaultherioidis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 corr. Grabherr 1993

Діагностичні види: Empetrum hermaphroditum, Vaccinium gaultherioides.

Умови місцезростань: відслонення скель, сильнощебенисті та вологі лучноторфові ґрунти на опуклих і положистих формах рельєфу в межах висот 1550— 1900 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Ґорґани, Чорногора, Свидовець, Мармароські гори).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 4060). Високим ступенем константності відзначаються види, занесені до Червоної книги України: Huperzia selago, Pulsatilla scherfelii та Rhododendron myrtifolium. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Empetro-Vaccinietum gaultherioidis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 corr. Grabherr 1993. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 472.

.