Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС LOISELEURIO PROCUMBENTIS-VACCINIETEA EGGLER EX SCHUBERT 1960

Союз Rhododendrion myrtifolii de Foucault ex Theurillat et Mucina in Mucina et al. 2016

Junco trifidi-Rhododendretum kotschyi Resmeriţa 1978

Synonyms: Rhododendretum kotschyi Pawłowski et Walas 1939; Rhododendretum myrtifolii (Puscaru et al. 1956) Malinovskiy et Krichfalushiy 2000.

Діагностичні види: Rhododendron myrtifolium.

Умови місцезростань: западини, місця акумуляції снігу в приводороздільних частинах схилів, переважно північної експозиції, на мілких щебенистих, багатих гумусом ґрунтах у межах висот 1740—2010 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Свидовець, Мармароські гори).

Синсозологічний статус: угруповання ендемічні для Східних Карпат. Їх біотопи охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 4060). Діагностичний вид синтаксону, а також Pulsatilla scherfelii (відзначається високим ступенем константності) занесені до Червоної книги України. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Junco trifidi-Rhododendretum kotschyi Resmeriţa 1978. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 473.

.