Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Gypsophilo pallasii-Cephalarion coriaceae Ryff ex Golub et al. 2011 corr. Ryff 2018

Synonyms: Gypsophilo glomeratae-Cephalarion coriaceae Ryff 2004 (art. 3o, 5, 17); Elytrigio elongatae-Onobrychidion pallasii Ryff 2004 (art. 3o, 5, 17, 43) (syntax. syn.).

Діагностичні види: Asperula supina, Cephalaria coriacea, Erucastrum cretaceum, Euphorbia petrophila, Gypsophila pallasii, Lagoseris purpurea, Scorzonera crispa, Scutellaria orientalis, Seseli dichotomum.

Угруповання ксерофітних напівкущиків і каудексових трав’янистих багаторічників, характерні для денудаційних схилів на відслоненнях вапняків, мергелів та інших карбонатних порід у Гірському Криму. 

Література: Рифф Л.Е. Союз Gypsophilo pallasii-Cephalarion coriaceae Ryff ex Golub et al. 2011 corr. Ryff 2018. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 434.

.