Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Gypsophilo pallasii-Cephalarion coriaceae Ryff ex Golub et al. 2011 corr. Ryff 2018

Erucastro cretacei-Linetum taurici Ryff 2018

Synonyms: Erucastro cretacei-Linetum taurici Ryff 2004 (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Erucastrum cretaceum, Lagoseris purpurea, Linum tauricum.

Умови місцезростань: відшарування верхньокрейдяних і еоценових мергелів у західній частині Внутрішнього пасма Кримських гір на висоті від 100 до 300 м над р. м. Характерні екотопи утворюються на схилах різних експозицій, крутістю 20—50°, внаслідок оголення мергелів під впливом порушення ґрунтового і рослинного покривів під час випасання і подальшої дії вітрової ерозії.

Поширення в Україні: Кримське передгір’я, західна частина Внутрішнього пасма Кримських гір, територія Севастопольської міськради, Бахчисарайського і Сімферопольського районів.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄEC (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.6). Серед діагностичних видів асоціації та видів з високим ступенем константності — кримсько-кавказькі ендеміки (Asperula supina, Seseli dichotomum, Cephalaria coriacea та ін.) і вузькоареальні східносередземноморські види, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку, Червоного списку МСОП і Додатку I Бернської конвенції (Lagoseris purpurea і Gypsophila pallasii). 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Erucastro cretacei-Linetum taurici Ryff 2018. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 435-436.

.