Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Gypsophilo pallasii-Cephalarion coriaceae Ryff ex Golub et al. 2011 corr. Ryff 2018

Elytrigio intermediae-Onobrychidetum pallasii Ryff 2018

Synonyms: Elytrigio intermediae-Onobrychidetum pallasii Ryff 2004 (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Amygdalus nana, Astragalus dealbatus, Cotinus coggygria, Elytrigia intermedia, Erucastrum cretaceum, Onobrychis pallasii, Scorzonera crispa.

Умови місцезростань: денудаційні схили різних експозицій, крутістю від 25 до 60°, у західній частині Зовнішнього пасма Кримських гір, на висоті від 180 до 250 м над р. м. Екотопи утворилися внаслідок водної ерозії на м’яких коричневатосірих мергелях і вапняковистих глинах.

Поширення в Україні: Кримське передгір’я, західна частина Зовнішнього пасма Кримських гір, територія Севастопольської міськради, Бахчисарайського і Сімферопольського районів.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄEC (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.6). Серед діагностичних видів асоціації та видів, які відзначаються високим ступенем константності — кримські та кримсько-кавказькі ендеміки (Scutellaria orientalis, Seseli dichotomum та ін.), з них занесені до Червоної книги України — Onobrychis pallasii і Astragalus dealbatus. 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Elytrigio intermediae-Onobrychidetum pallasii Ryff 2018. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 436.

.