Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Gypsophilo pallasii-Cephalarion coriaceae Ryff ex Golub et al. 2011 corr. Ryff 2018

Scorzonero crispae-Cephalarietum coriaceae Ryff 2018

Synonyms: Scorzonero crispae-Cephalarietum coriaceae Ryff 2004 (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Bupleurum exaltatum, Cephalaria coriacea, Scorzonera crispa.

Умови місцезростань: схили ярів і промоїн, що мають різну експозицію, крутістю 15—40°, на висоті від 150 до 250 м над р. м. у межах Внутрішнього пасма Кримських гір. Місцезростання утворилися в м’яких вапняках і мергелях еоцену, які характеризуються слабкою протиденудаційною стійкістю і високою швидкістю денудації під впливом водної ерозії (у результаті розмивання атмосферними опадами і тимчасовими водотоками ділянок з порушеним внаслідок надмірного випасання або витоптування ґрунтовим покривом).

Поширення в Україні: Кримське передгір’я, Внутрішнє пасмо Кримських гір, територія Севастопольської міськради, Бахчисарайського, Сімферопольського і Білогірського районів.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.6). У складі діагностичного блоку асоціації та серед видів з високим ступенем константності — кримські й кримсько-кавказькі ендеміки (Asperula supina, Seseli dichotomum, Satureja taurica та ін.), а також вид, занесений до Червоної книги України — Gypsophila pallasii. 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Scorzonero crispae-Cephalarietum coriaceae Ryff 2018. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 435.

.