Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС ERICO-PINETEA HORVAT 1959

Союз Pinion pallasianae Korzhenevsky 1998

Synonyms: Pinion pallasianae Golubev et Korzhenevsky 1984 (art. 1); Pinion kochianae Korzhenevsky 1986 (art. 5); Brachypodio rupestris-Pinion pallasianae Didukh 2001 (phantom); Carici humilis-Pinion kochianae Didukh 2001 (phantom); Brachypodio rupestris-Pinion pallasianae Didukh 2003 (syntax. syn.); Carici humilis-Pinion kochianae Didukh 2003 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Brachypodium rupestre, Dorycnium herbaceum, Geranium asphodeloides, Inula ensifolia, Laserpitium hispidum, Sorbus torminalis. 

Угруповання лісів за участю Pinus pallasiana середнього поясу (450—800 м над р. м.) південного макросхилу Головного пасма Кримських гір від смт Оползневий до смт Краснокаменка. Східніше та північніше заміщуються Pinus kochiana. Займають похилі чи круті (до 50°), місцями обривисті схили зі скелетними слаборозвинутими рендзинами, бурими та коричнево-бурими ґрунтами на верхньоюрських вапняках. 

Література: Дідух Я.П. Союз Pinion pallasianae Korzhenevsky 1998. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 380-381.

.