Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС ERICO-PINETEA HORVAT 1959

Союз Pinion pallasianae Korzhenevsky 1998

Coronillo coronatae-Pinetum pallasianae Didukh 2003

Synonyms: Pinetum pallasianae Golubev et Korzhenevsky 1984.

Діагностичні види: Asperula stevenii, Bupleurum exaltatum, Coronilla coronata, Dictamnus gymnostylis, Galium bieberstenii, Centaurea sterilis, Paeonia daurica, Polygala major, Rhus coriaria, Seseli dichotomum.

Умови місцезростань: світлі соснові, рідше — листяно-соснові ліси субсередземноморського типу південних, рідше східних та західних схилів різної крутості на висоті 450—800 м над р. м. на сухих коричнево-бурих та бурих ґрунтах.

Поширення в Україні: у межах ареалу Pinus pallasiana від смт Оползневий до смт Краснокаменка.

Синсозологічний статус: рідкісні угруповання субсередземноморських гірських соснових лісів на північній межі поширення. У складі ценозів наявні види, занесені до Червоної книги України (Paeonia daurica, Prangos trifida, Platanthera chlorantha, Goodyera repens та ін.). 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Coronillo coronatae-Pinetum pallasianae Didukh 2003. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 381.

.