Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС ERICO-PINETEA HORVAT 1959

Союз Pinion pallasianae Korzhenevsky 1998

Salvio tomentosae-Pinetum pallasianae Korzhenevsky 1998

Діагностичні види: Cirsium laniflorum, Elytrigia strigosa, Galium verum, Helianthemum stevenii, Pedicularis sibthorpii, Phlomis taurica, Solidago virgaurea, Thymus roegneri.

Умови місцезростань: круті (понад 40°) добре освітлені, такі, що прогріваються, як правило, південні схили на висоті 870—1200 м над р. м. Основу схилів формують верхньоюрські вапняки, що відслонюються. Ґрунти — бурі, погано розвинуті, змиті.

Поширення в Україні: південний макросхил Головного пасма Кримських гір від смт Оползневе до м. Гурзуф.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9530). У їх складі наявні види, занесені до Червоної книги України (Sorbus torminalis, Pulsatilla taurica, Prangos trifida).

Література: Дідух Я.П. Асоціація Salvio tomentosae-Pinetum pallasianae Korzhenevsky 1998. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 381.

.