Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС ERICO-PINETEA HORVAT 1959

Союз Pinion pallasianae Korzhenevsky 1998

Violo sieheanae-Pinetum pallasianae Didukh 2003

Діагностичні види: Carex halleriana, Inula conyzaе, Limodorum abortivum, Neottia nidus-avis, Pyracantha coccinea, Viola alba, V. sieheana.

Умови місцезростань: субгеліофільні соснові та листяно-соснові ліси з домінуванням Pinus pallasiana (на висоті 450—650 м над р. м.) виположених схилів на бурих та коричнево-бурих ґрунтах, що підстилаються юрськими вапняками.

Поширення в Україні: у межах ареалу Pinus pallasiana від смт Оползневий до смт Краснокаменка.

Синсозологічний статус: рідкісні змішані субсередземноморські дубовокримськососнові ліси на північній межі поширення. У складі угруповань багато рідкісних видів (Limodorum abortivum, Platanthera chlorantha, Cephalanthera damasonium, C. longifolia, C. rubra, Epipactis helleborine), занесених до Червоної книги України.

Література: Дідух Я.П. Асоціація Violo sieheanae-Pinetum pallasianae Didukh 2003. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 382.

.