Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС ERICO-PINETEA HORVAT 1959

Союз Pinion pallasianae Korzhenevsky 1998

Pimpinello-Pinetum kochianae Korzhenevsky 1986

Діагностичні види: Cerastium biebersteinii, Elytrigia strigosa, Iberis taurica, Filipendula vulgaris, Geranium sanguineum, Hieracium umbellatum, Hypericum alpigenum, Poa nemoralis, Potentilla micrantha.

Умови місцезростань: у верхньому гірському поясі (900—1300 м над р. м.) на бурих слаборозвинутих кам’янисто-щебенистих ґрунтах за достатньої кількості опадів.

Поширення в Україні: центральна частина високих яйл Криму (Нікітська, Бабуган) та прилеглі території.

Синсозологічний статус: рідкісні реліктові «гірські бори», у складі яких наявні занесені до Червоної книги України види: Adenophora taurica, Cerastium biebersteinii, Goodyera repens. 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Pimpinello-Pinetum kochianae Korzhenevsky 1986. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 382.

.