Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947

Synonyms: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tx. 1943 (art. 2b); Polygono bistortae-Trisetion flavescentis Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947 nom. invers. (art. 42); Rumici-Trisetion flavescentis Passarge 1969 (Regionalverband) (art. 3d); Triseto flavescentis-Arrhenatherion Passarge 1969 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Astrantia major, Campanula serrata, Centaurea phrygia agg., Crepis mollis, Hypericum maculatum, Phyteuma spicatum, Pimpinella major, Pyrethrum clusii, Trisetum flavescens, Trollius altissimus.

Угруповання гірських сінокісних лук на родючих, багатих на мінеральні речовини ґрунтах гірських масивів Центральної Європи. 

Література: Куземко А.А. Союз Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 220.

.