Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947

Сampanulo glomeratae-Geranietum sylvatici Ružičková 2002

Діагностичні види: Anthyllis vulneraria agg., Arabis hirsuta agg., Arrhenatherum elatius, Campanula glomerata agg., Carlina acaulis, Centaurea phrygia agg., Colchicum autumnale, Dianthus carthusianorum agg., Fragaria vesca, Galium mollugo agg., Geranium sylvaticum, Knautia arvensis agg., Leontodon hispidus, Lilium bulbiferum, Lotus corniculatus agg., Oberna behen, Pimpinella major, Poa pratensis agg., Polygala vulgaris, Poterium sanguisorba, Potentilla heptaphylla, Salvia pratensis, Tragopogon pratensis agg., Trifolium montanum.

Умови місцезростань: схили різної крутості (7—50°) і експозиції, з достатньо потужними ґрунтами із різним вмістом вапнякових фракцій, що добре прогріваються, у субмонтанному і монтанному поясах (670—1100 м над р. м.). Це найксеротермніший тип гірських сінокісних лук Українських Карпат.

Поширення в Україні: Чивчинські гори (Чернівецька, Івано-Франківська області).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6520). Їх площі суттєво скорочуються через заростання деревно-чагарниковою рослинністю у зв’язку із припиненням традиційного менеджменту.

Література: Куземко А.А. Асоціація Сampanulo glomeratae-Geranietum sylvatici Ružičková 2002. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 220-221.

.